Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

“Στάσιμη” η περιφερειακή αρχή και στα ζητήματα της Κοινωνικής Ένταξης!

 “Στάσιμη” η περιφερειακή αρχή και στα ζητήματα της Κοινωνικής Ένταξης!

Συζητήθηκε στην τελευταία  τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου, η έγκριση του Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινωνικής Ένταξης (Π.Ε.Σ.Κ.Ε.).

Διαπιστώθηκε ότι τα εργαλεία που δίνει ο Νόμος 4445/16, πάνω στον οποίο έγινε ο σχεδιασμός για την καταπολέμηση της φτώχειας, την πρόσβαση σε υπηρεσίες των αδυνάμων και την ενίσχυση της αγοράς εργασίας,  χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει τη βούληση ή δεν μπορεί να τα διαχειριστεί.  

Η φετινή έκθεση ήταν πιστό αντίγραφο της προηγούμενης χρονιάς.

Επισημάνθηκε ο υποτυπώδης σχεδιασμός για τους αστέγους, τους ηλικιωμένους, την ανεργία κυρίως σε νέους και γυναίκες, τα ΑΜΕΑ και τις οικογένειες που τα φροντίζουν, την προσχολική ηλικία, τα λουκέτα της αγοράς, τους αγρότες και τέλος την υγεία.

Τονίστηκε η συνέχιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, με θύματα τους ηλικιωμένους και μαθητές με αδυναμία πρόσβασης σε δομές υγείας και παιδείας.

Στηλιτεύτηκε η μη υλοποίηση δέσμευσης του Περιφερειάρχη ενώπιου του Περιφερειακού Συμβουλίου, για διπλασιασμό του ποσού στο πρόγραμμα σίτισης μαθητών «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», ώστε να μπορούν να σιτίζονται και οι μαθητές των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και όχι μόνο των Αστικών Κέντρων.

Αναγνωρίστηκε εκ μέρους του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη ότι δεν λειτουργεί και δεν συνεδριάζει, για θέματα κοινωνικής πολιτικής, το θεσμικό όργανο της Περιφέρειας, η Επιτροπή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας.


Σχολιάσαμε και ζητήσαμε απαντήσεις για θέματα επικαιρότητας, όπως η λειτουργία του Νοσοκομείου Λαμίας (Πέτρινο - Χρηματοδότηση), η παρέμβαση εισαγγελέα στο γηροκομείο Λαμίας και η τύχη της διανομής επισιτιστικής βοήθειας στην Π.Ε. Φθιώτιδας για το 2020 μέσω Τ.Ε.Β.Α.

Υπενθυμίσαμε τις προτάσεις μας, καταθέτοντας και νέες, επικαιροποιημένες, οι οποίες δεν εισακούστηκαν και ούτε καν συζητήθηκαν.


Για όλα τα παραπάνω η παράταξή μας καταψήφισε την έκθεση πεπραγμένων, είναι πάντα όμως έτοιμη, όταν η Περιφερειακή Αρχή αφυπνιστεί και προχωρήσει στις απαιτούμενες δράσεις, να σταθεί αρωγός σε κάθε παρέμβαση  που θα ανακουφίζει την κοινωνία.
 

Επιστροφή στην Κορυφή