Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Εκτός των προγραμμάτων μείωσης της ανεργίας η Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Γεωργίου Σκούρα

 

Λαμία, 20 Μαρτίου 2023ΕΡΩΤΗΣΗ

Του Περιφερειακού Συμβούλου

Γεωργίου Σκούρα

Προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας


Θέμα: «Εκτός των προγραμμάτων μείωσης της ανεργίας η Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».


Πριν λίγους μήνες (στις 27-10-2022) ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ η δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία». Σύμφωνα με το πρόγραμμα, όπως δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 5530/Β/26-10-2022,  η συνολική  Δημόσια Δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου σε 47.656.000 € και η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης της δράσης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Βασικός στόχος ήταν η προώθηση της απασχόλησης των ανέργων μέσω της ενίσχυσης τους, για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης είναι 14.800,00€ ανά ωφελούμενο (μη επιστρεπτέα ενίσχυση) και η ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 31-12-2023.

Παρόμοιο

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών» είχε ανακοινωθεί και στις αρχές του έτους 2021(ΦΕΚ 191/Β/25-01-2021) με συνολική Δημόσια Δαπάνη τα 44.000.000€.

Δυνατότητα συμμετοχής στα παραπάνω Προγράμματα είχαν οι επιχειρήσεις από  τις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με ποσοστά ρεκόρ στην ανεργία για όλες τις ηλικίες, εξαιρείται από τα ανωτέρω προγράμματα, καθώς συνεχίζει να χαρακτηρίζεται ως «Περιφέρεια σε μετάβαση λόγω της βιομηχανικής ζώνης των Οινοφύτων, η οποία παρουσίαζε μια άδικη και πλασματική εικόνα ευημερίας, εξαιτίας του αυξημένου ΑΕΠ της Βοιωτίας που υπερέβαινε το 75% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2007-2009, προ οικονομικής κρίσης.

Ήδη από τα μέσα του 2018 η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντάσσεται στην κατηγορία των «Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών» εφόσον η ταξινόμηση των περιφερειών σε μια από τις τρεις κατηγορίες περιφερειών, καθορίζεται με βάση τη σχέση του ΑΕγχΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) της Περιφέρειας με το Μέσο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 η κατανομή των πιστώσεων ανά κράτος μέλος πραγματοποιείται με βάση την κατάταξη στις κατηγορίες Περιφερειών οι οποίες προσδιορίζονται με βάση το ΑΕΠ 2014-2016 και διακρίνονται σε “λιγότερο αναπτυγμένες” (με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της Ε.Ε.), σε “περιφέρειες μετάβασης”, (με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 75% και 90% του μέσου όρου Ε.Ε.) και “περιφέρειες περισσότερο αναπτυγμένες” (με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεγαλύτερο του 90% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Το ΑΕΠ της Στερεάς Ελλάδας το 2016 ήταν 61% αρκετά μειωμένο, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και χαμηλότερο από το 75% σε σχέση με το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σήμερα κυμαίνεται στο 65% ). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Στερεά Ελλάδα εντάσσεται πλέον στις «Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες και έχει αυξημένη χρηματοδότηση, (ΠεΠ ΣΤΕ) 2021-2027 με συνολικούς πόρους 426.065.902,00€.

Στα δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat στις 29/4/2022 για το έτος 2021, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με ποσοστό 38,9% ανεργίας στους νέους, κατέχει την έβδομη θέση μεταξύ των 350 περιφερειών της Ευρώπης και την Τρίτη θέση στην Ελλάδα (Σχ.2). Για το ίδιο έτος και στο 1/5 περίπου των περιφερειών της Ευρώπης περισσότεροι από τους μισούς ανέργους ήταν χωρίς δουλειά για τουλάχιστον 12 μήνες. Ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας με 79% συγκεντρώνει και πάλι η Στερεά η οποία βρίσκεται στην δεύτερη θέση (Σχ. 3).

Σε μια περίοδο όπου μία στις τρείς επιχειρήσεις δεν μπόρεσε να αντέξει τις συνέπειες της πανδημίας, η περιοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποκλείεται από Προγράμματα που στοχεύουν στην ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας και της επανένταξης μακροχρόνια ανέργων στο εργασιακό περιβάλλον. Το υπ. Εργασίας συνεχίζει να αγνοεί προκλητικά και να μην εντάσσει στα προγράμματα μείωσης της ανεργίας που απευθύνονται στις Λιγότερες Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Επειδή η κυβέρνηση της Ν.Δ. με συγκεκριμένη στρατηγική έχει επιλέξει να κατευθύνει όλους τους πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης στις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ προϋπολογίζει ελάχιστα κονδύλια στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 για τις ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που θα δημιουργούσαν χιλιάδες θέσεις εργασίας μέσω της χρηματοδότησης πολλών επενδυτικών σχεδίων. 

Επειδή η απουσία επενδύσεων και έλλειψης σχεδίου ανάπτυξης με στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας και τόνωσης της απασχόλησης, ενισχύει τις μεταναστευτικές ροές κυρίως των νέων στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας και στο εξωτερικό, θυμίζοντας τη δεκαετία του 60, έχοντας ως αποτέλεσμα την μείωση του πληθυσμού (στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες πλην της Π.Ε. Εύβοιας), η οποία αποτυπώθηκε και στην πρόσφατη απογραφή.


Επειδή υπάρχει επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της εργασίας σε ολόκληρη την Περιφέρεια Στερεάς.

Επειδή θα απαιτηθεί η εφαρμογή ειδικής δημογραφικής πολιτικής για να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες της συρρίκνωσης του πληθυσμού μέρος της οποίας θα είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάστε κ. Περιφερειάρχη:

α) Γνώριζε η Περιφερειακή Αρχή για την εξαίρεση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τα παραπάνω προγράμματα;

β) Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Περιφέρεια, σε συνεργασία με το υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ώστε να τεθούν σε εφαρμογή αντίστοιχα στοχευμένα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας ή αντίστοιχων άλλων δράσεων στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας;


                                                                                                                                                          σχ2.


σχ3.

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

“Όχι στην ιδιωτικοποίηση της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων”.

Οφείλουμε άπαντες να συμπαραταχθούμε στον αγώνα αποτροπής της ιδιωτικοποίησης της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων του Νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία», γιατί μας αφορά όλους, γιατί η αντιμετώπιση του καρκίνου είναι συνολική, κοινωνική υπόθεση.

Η κυβέρνηση δυστυχώς έχει ως στρατηγική επιλογή την ιδιωτικοποίηση όλων των δημόσιων υπηρεσιών, όλων των κοινωνικών αγαθών.

Όλα στους ιδιώτες! Όλα με όρους αγοράς!

Ένας ακόμη κρίκος προστίθεται στην αλυσίδα των νομοσχεδίων, που λεηλατούν τα δημόσια αγαθά, επιφέροντας τη νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα.

Είναι προφανές ότι αυτή η κυβερνητική παρέμβαση αποτελεί το πρώτο βήμα ενός σχεδίου συρρίκνωσης και ιδιωτικοποίησης της δημόσιας παιδιατρικής περίθαλψης και μάλιστα στον ευαίσθητο τομέα του παιδικού καρκίνου.

Ουσιαστικά με αυτή την ακατανόητη απόφαση της κυβέρνησης, ιδιωτικοποιείται η αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου στη χώρα μας.


Οι πολίτες πιθανότατα θα επιβαρύνονται για την παροχή υπηρεσιών, θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, προς όφελος των ιδιωτών.

Ανοίγει η κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.


Όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα από κομματική ένταξη ή προτίμηση, οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ, οι Οργανώσεις Ασθενών, έχουμε καθήκον να υπερασπιστούμε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, από την κυβερνητική πολιτική της απαξίωσης και της διάλυσής του.

Φτάνει πια με τις ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα των δημόσιων, κοινωνικών αγαθών. Ως εδώ και μη παρέκει.

“Στερεά Υπεροχής”
Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Ενημερωτικό για τη συνεδρίαση του Π.Σ. στη Θήβα, 9 Μαρτίου 2023.

 

Στη συνεδρίαση του περιφερειακού μας συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Μαρτίου, στην πόλη της Θήβας, η παράταξή μας “Στερεά Υπεροχής” λειτούργησε ως εξής:

Εισαγωγικά και δια του επικεφαλής της Δημήτρη Αναγνωστάκη, τοποθετήθηκε για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, αναδεικνύοντας τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες και εγκληματικές αμέλειες που οδήγησαν στην τραγωδία. Στη συνέχεια της συνεδρίασης εκδόθηκε σχετικό ψήφισμα, το οποίο και στηρίξαμε με τη ψήφο μας.

Πραγματοποιήθηκε ακρόαση των ελάχιστων φορέων της περιοχής, που παραβρέθηκαν, για ζητήματα που απασχολούν έντονα την τοπική κοινωνία.

Αναφερθήκαμε μέσω των παρεμβάσεων των στελεχών της παράταξης, στις τεράστιες ελλείψεις σε έργα υποδομής, στην τεράστια ανεργία των νέων, στην απουσία προαστιακού σιδηροδρόμου, στην απαξίωση του πρωτογενούς τομέα και προτείναμε την πραγματοποίηση ενός αναπτυξιακού συνεδρίου, με τη συμμετοχή όλων των φορέων και πολιτών.

Η παράταξή μας “Στερεά Υπεροχής”, κατέθεσε δήλωση αναφορικά με την υπεράσπιση των κοινωνικών αγαθών, αρνούμενοι την επιχειρούμενη από την κυβέρνηση ιδιωτικοποίηση των νερών.

Θέσαμε επίσης το θέμα της εγκατάστασης για την επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων στο Δήμο Τανάγρας, αφουγκραζόμενοι τις αγωνίες των κατοίκων αλλά και του οικείου Δήμου.  

Συμφωνήσαμε με την ανάγκη για τη μελέτη αξιοποίησης του κτηρίου της ΠΕ Ευρυτανίας στο Καρπενήσι, εκφράζοντας παράλληλα τη διαφωνία μας για τη μεθοδολογία διεκπεραίωσης της εν λόγω μελέτης, μέσω του αναπτυξιακού οργανισμού της Σκαπάνης, αφού δεν διασφαλίζεται με απόλυτο και καθαρό τρόπο η διαφανής και χρηστή διαχείριση, ψηφίσαμε την έγκριση μελετών που αναφέρονται σε έργα διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τέλος σταθήκαμε κριτικά στα διάφορα τρέχοντα θέματα διαχειριστικού χαρακτήρα, που σχετίζονται με τη διοικητική ρουτίνα και λειτουργία της περιφερειακής διοίκησης.

Κατατέθηκαν επίσης, από τα στελέχη της παράταξης και οι εξής επερωτήσεις:

 • Χρονίζουσες εκκρεμότητες στην Εύβοια.

 • Λήψη μέτρων για τον ελαιώνα της Άμφισσας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

 • Χρηματοδότηση δράσεων του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης

 • Επαρχιακή οδός Λιβαδειάς - Θήβας και παράκαμψη Θήβας.

Ως παράταξη θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο θεσμικό μας ρόλο και στη θεσμική μας ευθύνη, όπως πράξαμε με συνέπεια μέχρι σήμερα.

“Στερεά Υπεροχής”
Τρίτη 7 Μαρτίου 2023

Ιδιωτικοποίηση Νερού! Δήλωση “Στερεά Υπεροχής”.

 

Ιδιωτικοποίηση Νερού! 

Την ώρα που όλη η χώρα πενθεί τα παιδιά της, μετά το τραγικό συμβάν στα Τέμπη και ζητά πειστικές απαντήσεις σε αμείλικτα ερωτήματα, η κυβέρνηση της ΝΔ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας φέρνουν Πολυνομοσχέδιο, με ελάχιστο χρόνο διαβούλευσης και άρθρα με σημαντικότατες ρυθμίσεις για τα δάση, τη βιοποικιλότητα, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την ενεργειακή δημοκρατία, τα απορρίμματα, την ενέργεια, την χωροταξία/πολεοδομία και ρυθμίσεις που οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση, ενός ακόμα κοινωνικού αγαθού, του ΝΕΡΟΥ!


Η Κυβέρνηση της ΝΔ για άλλη μία φορά αγνοεί τις αποφάσεις του ΣτΕ, που από το 2014 έως και πολύ πρόσφατα έχουν αποτρέψει την ιδιωτικοποίηση του νερού και την πώληση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ και επιχειρεί με το κατατεθέν Νομοσχέδιο, αμφίβολης συνταγματικότητας, να υλοποιήσει την ουσιαστική ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης, με τη δημιουργία- θεσμοθέτηση Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων (κατά τα πρότυπα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που γνωρίζουμε καλά πως και αν εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον).

Η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων θα υποκαταστήσει επιτροπές και διαδικασίες όπως η Εθνική Επιτροπή Υδάτων, που είναι βασικός θεσμός διαβούλευσης αλλά και ενημέρωσης της Βουλής, περιορίζοντας τόσο τη συμμετοχή των εμπλεκομένων όσο και την ουσιαστική διαβούλευση, που είναι και βασική θέση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60.

Η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων θα μπορεί να σχεδιάζει και να προτείνει συγχωνεύσεις των Παρόχων Υπηρεσιών Ύδατος, τους οποίους θα πιστοποιεί με όρους και σε πλαίσιο αγοράς, σαν να μην είναι το νερό δημόσιο, κοινωνικό αγαθό και η πρόσβασή του σε αυτό, θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα!

Τη στιγμή που η Διεθνής Κοινότητα και ο ΟΗΕ προκρίνουν δράσεις προστασίας του φυσικού πόρου- αγαθού του νερού και εργάζονται προς μια Παγκόσμια Συμφωνία για το Νερό, η ελληνική κυβέρνηση της ΝΔ κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση!

Η περιφερειακή παράταξη “Στερεά Υπεροχής” κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και καλεί τις υπόλοιπες παρατάξεις και τους/τις συναδέλφους μας στο επερχόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο να τοποθετηθούν επί του θέματος, με την ελπίδα να εκφραστεί ομόφωνη αντίρρηση στον επικείμενο σχεδιασμό ιδιωτικοποίησης του Νερού. Φτάνει πια με τις ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα των δημόσιων, κοινωνικών αγαθών. Ως εδώ και μη παρέκει.

Για τη “Στερεά Υπεροχής”

Δ. Αναγνωστάκης,

Ακριώτου Θεοδώρα, Λάμπου Σπύρος, Μελισσάρης Γιάννης,

Μπερμπερής Μωυσής, Παρασκευάς Δρόσος, Σκούρας Γιώργος.


Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΓΙΑΝΝΗ.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ κ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 


 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΒΙ.ΠΕ. ΘΙΣΒΗΣ

 2. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΘΗΒΑΣ.

Κυρία Αντιπεριφερειάρχη ,

1. Ως γνωστόν η Επαρχιακή Οδός προς ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης, ολοκληρώθηκε πριν δέκα (10) χρόνια περίπου με προϋπολογισμό 33.000.000,00€.

Μέχρι σήμερα και ενώ έχει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, κυρίως με βαρέα οχήματα λόγω των μετακινήσεων που γίνονται στην ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης, ο κόμβος στην διασταύρωση της Π.Ε.Ο. Θηβών – Λιβαδειάς και Επαρχιακής Οδού προς ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης παρουσιάζει επικινδυνότητα λόγω της στενότητας .

Ερωτάται η Αντιπεριφερειάρχης ,

 • εάν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες του ανωτέρω έργου και

 • εάν είναι στις προθέσεις της Περιφερειακής Αρχής η κατασκευή του ανωτέρω κόμβου

2. Στην ανατολική παράκαμψη της Θήβας , έχει ξεκινήσει εδώ και δέκα (10) χρόνια περίπου , μελέτη από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών

Ερωτάται η Αντιπεριφερειάρχης ,

 • σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εν λόγω μελέτη και

 • σε ποιες ενέργειες έχει προβεί έτσι ώστε να υλοποιηθεί η ολοκλήρωση της ανωτέρω μελέτης


“Λήψη μέτρων για την προστασία του παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας ενόψει αντιπυρικής περιόδου”. Παρασκευά Δρόσου.

 

                                                                ΕΡΩΤΗΣΗ

του Περιφερειακού Συμβούλου Φωκίδας, Παρασκευά Δρόσου.

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: “Λήψη μέτρων για την προστασία του παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας ενόψει αντιπυρικής περιόδου”.

Στις 04/07/2022 για δεύτερη φορά μέσα σε μια δεκαετία κάηκε η καρδιά του Ελαιώνα Άμφισσας με χιλιάδες στρέμματα και Ελαιόδεντρα να γίνονται στάχτη. Η φωτιά για δύο μέρες έκαιγε ανεξέλεγκτα και από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα αφού η πύρινες γλώσσες έφθασαν μια ανάσα από την κοινότητα Σερνικακίου. 

Ο κρατικός μηχανισμός για πολλοστή φορά πιάστηκε απροετοίμαστος, νωπές οι εικόνες των αντιδημάρχων του δήμου Δελφών να επιβαίνουν στα θηριώδη 4χ4 πηγαίνοντας πέρα δώθε χωρίς να ξέρουν που πατάνε και πού βρίσκονται και ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας να παρακολουθεί ανήμπορος από το Χρισσό την καταστροφή που συντελούνταν μπροστά του. 

Οχτώ μήνες μετά και ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα για την προστασία του Ελαιώνα από φυσικές καταστροφές. Αγροτικοί δρόμοι σε άθλια κατάσταση, το επιφανειακό δίκτυο του ΤΟΕΒ κατεστραμμένο(μπαζωμένα ρέματα, κατεστραμμένα αυλάκια).Το περιβόητο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας έχει μείνει στα χαρτιά. Οι μόνοι που έχουν μπει μέσα στον Ελαιώνα είναι οι αγρότες που προσπαθούν να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα και να κάνουν την συγκομιδή του Ελαιόκαρπου μετα φυσικά από μια ακόμα αποτυχημένη χρονιά δακοκτονίας και διάφοροι τύποι να κάνουν πλιάτσικο ανάμεσα στα καμένα αρπάζοντας τα απομεινάρια των δέντρων που θα χρησιμοποιούνταν για καυσόξυλα.

Ποτέ καμία πυρκαγιά δεν σβήστηκε με διαβουλεύσεις με έκτακτα δημοτικά συμβούλια κατόπιν εορτής, με εισηγήσεις και παρατρεχάμενους που είχαν αναλάβει εργολαβικά να ξεπλύνουν τους τοπικούς άρχοντες από τις τεράστιες ευθύνες τους ρίχνοντας όλο το βάρος στους αγρότες για την κατάσταση του Ελαιώνα πριν την φωτιά.

Για να μην μακρηγορούμε και λόγο ότι απομένουν περίπου εξήντα ημέρες από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, ερωτάται η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος σε ποιες ενέργειες θα προβεί η ίδια ώστε να μην ζήσουμε για Τρίτη φορά την ολοκληρωτική καταστροφή του αρχαιότερου Ελαιώνα της Ευρώπης.

Με εκτίμηση

Δρόσος Παρασκευάς.

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

«Χρονίζουσες εκκρεμότητες στην Εύβοια». Ακριώτου Θεοδώρας

 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Της Π.Σ. Εύβοιας Ακριώτου Θεοδώρας

Προς: τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας.

Θέμα: «Χρονίζουσες εκκρεμότητες στην Εύβοια»

Με αφορμή το ξεκίνημα του νέου και τελευταίου έτους θητείας της Περιφερειακής Αρχής σας ζητώ να μας ενημερώσετε για την πρόοδο συγκεκριμένων έργων αποκλειστικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αλλά και έργων στα οποία η Περιφέρεια έχει συνεπικουρήσει οικονομικά ή με την διάθεση των Υπηρεσιών της προς τους σχετιζόμενους Δήμους. Πρόκειται για έργα εξαιρετικής σημασίας των οποίων η αποπεράτωση έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά- δεκαετίες για κάποια- με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις (έργα υποδομών) την έκθεση σε κίνδυνο των κατοίκων της Εύβοιας και σε κάθε περίπτωση την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους (οικονομικά- αναπτυξιακά- κοινωνικά). 

Συγκεκριμένα ενημερώστε μας για:

 • Τον δρόμο Στόμιο- Πλατάνα στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου και τις παλινωδίες με τον εργολάβο του έργου.

 • Τον δρόμο Ροβιές- Ήλια- Λουτρά Αιδηψού στον Δήμο Ιστιαίας καθώς και για τον δρόμο στο Δερβένι της Βορειοκεντρικής Εύβοιας όπου από τύχη δεν έχουμε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές εξαιτίας των βραχοπτώσεων.

 • Την περιβόητη παράκαμψη Χαλκίδας τόσο για τον χρονικό ορίζοντα του έργου όσο και για τα χαρακτηριστικά του (επιγραμματικά)

 • Το έργο αποκατάστασης της Γέφυρας των Φύλλων, τις εργασίες για την οριοθέτηση-θωράκιση του ποταμού Λήλαντα και τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή καθώς και για τις αποζημιώσεις στους πλημμυροπαθείς επαγγελματίες, 2, 5 χρόνια μετά

 • Τις εργασίες για την ανέγερση των ΕΕΕΚ Χαλκίδας και την πολυπόθητη μετεγκατάσταση των μαθητών έπειτα από 15 χρόνια «προσωρινής λύσης» στα κοντέινερ της ντροπής καθώς και για τις εργασίες αποκατάστασης της διατηρητέας Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας, έργα στα οποία η Περιφέρεια συνεπικουρεί. 


Επιστροφή στην Κορυφή