Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

Τοποθέτηση του ειδικού αγορητή της παράταξης Μωυσή Μπερμπερή στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2021 της περιφέρειάς μας.


Η σημερινή διαδικασία ψήφισης τους προϋπολογισμού σημειολογικά αλλά και ουσιαστικά είναι η κορυφαία στιγμή των περιφερειακών οργάνων και σηματοδοτεί την ουσία του πολιτικού εγχειρήματος.
Τώρα βέβαια αυτό καθ΄ αυτό το κείμενο και με τον τρόπο που μορφοποιήθηκε και εισάγεται είναι ουσιαστικά ένα τεχνοκρατικό υπηρεσιακό κείμενο ασαφές και δυσανάγνωστο ακόμα και για τους ειδικούς, εκτός ίσως των περιφερειακών και τον υπηρεσιών.
Ο προϋπολογισμός στην τυπική του διάσταση πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, ορθολογικός με μεσοπρόθεσμες στοχεύσεις και προσαρμοσμένος στο πλαίσιο της δημοσιονομικής σταθερότητας.
Στην πολιτική και ουσιαστική του διάθεση πρέπει να είναι ρεαλιστικός, ευέλικτος, προσαρμοσμένος στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, αναπτυξιακά δίκαιος, κοινωνικά ευαίσθητος και να δίνει δυνατότητες άμβλυνσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων με στρατηγική στόχευση.
Στην παρούσα συγκυρία καλείται να εξυπηρετήσει και την έκτακτη ανάγκη τόσο σε υγειονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο οικονομικών συνεπειών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Να δώσει την δυνατότητα στήριξης σε ένα τυχόν τρίτο κύμα πανδημίας όπως και να υποστηρίξει τη διαδικασία των εμβολιασμών. Επίσης θα κληθεί η περιφέρεια μέσα στο 2021 να μετέχει σε ένα new deal για την επανεκκίνηση της οικονομίας με έργα υποδομών όπως και με την ενίσχυση των πληττόμενων κλάδων της παραγωγής.
Μια περιληπτική αναφορά των όσων αποτυπώνονται στους πίνακες και χωρίς αξιολογική ιεράρχηση.

ΚΩΠΑΙΔΑ:
Με την συγκεκριμένη πολιτική εγκυμονεί ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας υπερχρεωμένης υπηρεσίας στα πρότυπα του προηγούμενου οργανισμού και με βάση τα στοιχεία που απεικονίζονται
ΚΤΕΟ:
Η περιφέρεια έχει δαπανήσει χρήματα για τα ΚΤΕΟ και στην συνέχεια αποχωρεί από την διαδικασία προς όφελος των ιδιωτών όπως φάνηκε και με την πρόσφατη απόφαση για το κλείσιμο του ΚΤΕΟ Φωκίδας.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:
Λείπουν ή δεν αποτυπώνονται τα μεγάλα έργα στον τομέα της εκπαίδευσης όπως και πολιτισμικές παρεμβάσεις. Τα πανεπιστήμια που εδρεύουν στην στερεά, χρειάζονται υποβοήθηση σε υποδομές και στις εσωτερικές διαδικασίες αναβάθμισης τους, χωρίς βέβαια να απεμπολούμε τον στόχο για το πανεπιστήμιο Στερεάς.
Λείπουν επίσης οι παρεμβάσεις έργων προστασίας και προβολής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και απαιτείται στήριξη των ανθρώπων του πληθυσμού που πλήττονται από την πανδημία.
ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ- ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ:
Δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε δράσεις που αναφέρονται στην πράσινη μετάβαση και την προστασία από την κλιματική αλλαγή. Εδώ οφείλω να αναφέρω το πώς εξελίχθηκε το τελευταίο διάστημα ως παρωδία η διαδικασία του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2020.
Λείπουν παντελώς οι προβλέψεις της ψηφιακής αναβάθμισης στην περιφέρεια
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:
Είναι το σημαντικότερο πεδίο άσκησης πολιτικής μέσω του εθνικού σκέλους και των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Δεν υπάρχει σαφώς καταγραμμένη εικόνα ώστε κάποιος να μπορεί να υπεισέλθει στην λογική των επενδύσεων όπως και στην πορεία των εκτελούμενων έργων. Φαίνεται ένα μεγάλο ταμιακό υπόλοιπο 40 εκατ. Από το 2019 χωρίς να ξέρουμε αν αυτό προκύπτει από λιμνάζοντες πόρους, ανεξόφλητες οφειλές ή κάτι άλλο. Έργα πάντα γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται. Σημασία έχει η προστιθέμενη αξία αυτών, η ορθολογική και διαφανής διαχείριση των πόρων καθώς και η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.
Εδώ ας μου επιτραπεί να κάνω μια μικρή αναφορά στον νομό μου και να επισημάνω την ανάγκη βελτίωσης του δρόμου από τον Τυμφρηστό έως την ανατολική είσοδο της σήραγγας.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ:
Η απόλυτη δημιουργική ασάφεια, ευέλικτο βέβαια για εσάς δυσανάγνωστο όμως για τον δημόσιο έλεγχο χωρίς δηλαδή να εφαρμόζεται η αρχή ειδίκευσης του προϋπολογισμού.
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΗΡΙΩΝ:
Αφορά κυρίως δαπάνη στέγασης των υπηρεσιών της ΠΕ Φθιώτιδας και αναδεικνύει την ανάγκη ανέγερσης ενός σύγχρονου διοικητηρίου όπου και τους πολίτες θα διευκολύνει και την οικονομία της περιφέρειας θα ωφελήσει.
ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ:
Αφορά κύρια αμοιβές δικηγόρων και είναι της τάξης των 100.000 ευρώ. Έχει τονισθεί κατά εξακολούθηση η ανάγκη πρόσληψης μόνιμων δικηγόρων.
ΓΕΩΡΓΙΑ- ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ:
Είναι ο ισχυρός πυλώνας της παραγωγικής μας βάσης και απαιτούνται στοχευμένες και έγκαιρες παρεμβάσεις για ουσιαστική στήριξη των αγροτών.
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ:
Ζούμε εν μέσω πανδημίας με όλα τα συνεπακόλουθα της. Η παρέμβαση της περιφέρειας στον τομέα στήριξης της δημόσιας υγείας της προνοίας, της κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων και των ΑΜΕΑ απέχει από της πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας μας. Χωρίς βέβαια να παραβλέπω και την έντονη ενεργειακή φτώχεια ειδικά στις ορεινές περιοχές.
Ίσως αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το μοναδικό κριτήριο καταψήφισης του προϋπολογισμού, είναι βέβαια και όλα όσα προαναφέρθηκαν για αυτό και καταψηφίζουμε τον παρόντα προϋπολογισμό.
Επιστροφή στην Κορυφή