Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

Εισήγηση-τοποθέτηση για το τεχνικό πρόγραμμα της Στερεάς, του ειδικού αγορητή μας, Μωυσή Μπερμπερή.

Στην περσινή συζήτηση του τεχνικού προγράμματος, είχε μπει από την αντιπολίτευση το θέμα μιας ειδικής συνεδρίασης επί όλων των θεμάτων, για τα έργα που εκτελούνται στη Στερεά, μέσα από όλες τις χρηματοδοτικές πηγές, ώστε και σαφή εικόνα για το μέγεθος και την πορεία των έργων να υπάρξει και τυχούσες παρεμβάσεις για βελτιωτικά αποτελέσματα.

Ο περιφερειάρχης είχε αποδεχθεί την πρόταση όμως ποτέ και για λόγους, που ίσως θα έπρεπε να ειπωθούν, αυτή η συνεδρίαση δεν έγινε.

Εξακολουθεί να υπάρχει μια τεχνική δυσκολία για την σαφή εικόνα της εξέλιξης των έργων σε επίπεδο τεχνικό, διοικητικό, οικονομικό σίγουρα για την αντιπολίτευση αλλά και ακόμη για τα μέλη της πλειοψηφίας.

Για αυτό λοιπόν και εμείς επαναφέρουμε την πρόταση με άλλη μορφή για μια άμεση ενημέρωση επι των έργων. Να υπάρξει ένα έντυπο ανά περιφερειακή ενότητα και έργο όπου περιληπτικά θα αναφέρονται όλα τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία των εργολαβιών. Αυτό ίσως θα μπορούσε και να είναι αναρτημένο και σε κάποιο ιστότοπο.

Τώρα από την πλευρά μας θα θέλαμε να εντοπίσουμε κάποιες αδυναμίες αναφορικά με την μεγάλη εικόνα εκτέλεσης του τεχνικού προγράμματος και με μια γενική διαπίστωση περί βραδύτητας στην εξέλιξη. Σαφώς τούτο έχει να κάνει πρώτα και κύρια με μια ελλείπη χρηματοδότησης για τα έργα μικρά ή  και μεγαλύτερα. Αυτή την στιγμή που μιλάμε το δημόσιο έχει κηρύξει σχεδόν στάση πληρωμών απέναντι στους εργολάβους και με ότι αυτό συνεπάγεται. Χαρακτηριστικά ακόμα και τα έργα του ΕΣΠΑ οφείλουν ποσά άνω του 1 δις στην επικράτεια.

 Βέβαια αυτό συναντάται και σε τοπικό επίπεδο είτε αφορά τεχνικά έργα ή και παροχή υπηρεσιών. Αντιλαμβανόμαστε την ιδιαιτερότητα της φετινής χρονιάς και λόγο κόβιντ αλλά γενικότερα του να κάνουμε συνεχείς νέες εγγραφές απλά και μόνο για να εκδοθεί ένα δελτίο τύπου και χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξής του έργου είναι προβληματικό.

 Ένα άλλο ζήτημα που θα θέλαμε να αναδείξουμε και που κατά την άποψη μας χρήζει ιδιαίτερής προσοχής είναι η κατακόρυφη αύξηση των τιμών των υλικών και με πολλούς κινδύνους για την ποιότητα αλλά και την εξέλιξη των έργων. Πρέπει αυτό να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από την  περιφερειακή αρχή για την άμεση εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ώστε και η υπόθεση των έργων να εξυπηρετηθεί αλλά και ο τεχνικός κόσμος.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του έργου είναι και η αδυναμία τεχνικής υποστήριξης από πλευράς των υπηρεσιών καθότι προσλήψεις μηχανικών στην αυτοδιοίκηση έχουν να γίνουν περί τα 15 χρόνια.

Ήρθαν τελευταία 2 εκτελεστικές αποφάσεις όπου δίνουν την δυνατότητα για εκχώρηση της επίβλεψής είτε μελετών είτε κατασκευών σε ιδιώτες μηχανικούς. Έχει δε τούτο και μια επιπλέον παραδοξότητα όπου την επιλογή του επιβλέποντα κάνει ο ανάδοχος και η υπηρεσία εγκρίνει. 

Αυτό για πολλούς και διάφορους λόγους και όχι στενά ιδεοληπτικούς πρέπει να αξιολογηθεί με προσοχή από την  περιφερειακή αρχή και ή δυνατόν να αποφευχθεί.

Συνεχίζοντας θα θέλαμε να θέσουμε εκ νέου κάτι και που στο  παρελθόν αναφερθήκαμε. Κάθε νέο έργο που εισάγεται προς ψήφιση καλό θα ήταν να συνοδεύεται από μια περιληπτική έκθεση σκοπιμότητας και μια σύντομη τεχνική περιγραφή για να ξέρουμε και εμείς τι ψηφίζουμε.

Τώρα ειδικότερα για το παρόν τεχνικό πρόγραμμα, είναι ένα ποσοτικά μικρό πρόγραμμα και δυσανάλογο με τις ανάγκες που έρχεται να εξυπηρετήσει. Έχει την αυτοτέλεια και την ευελιξία σε σχέση με άλλα προγράμματα και θα έλεγα ότι έρχεται να βάλει την τελευταία πινελιά στο μεγάλο κάδρο των κατασκευών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι και ασυνεχές με τις άλλες δράσεις.

 Για μια ουσιαστικότερη  κουβέντα σήμερα ίσως θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ένα απολογισμός της προηγούμενης περιόδου και να αντληθεί σχετική εμπειρία. .

Επ αφορμής θα ήθελα να θέσω και την ανάγκη κάποια στιγμή να γίνει και κάποιος απολογισμός για τις δράσεις των 200 χρόνων από την επανάσταση.  

Το ότι το περσινό πρόγραμμα υπέστη περί τις 10 τροποποιήσεις είναι για μας μια σχέση που αναδεικνύει προχειρότητα, ελλιπή διαβούλευση με την κοινωνία, χωρίς σχεδιασμό και στοχοθεσίες. Σαφώς και το πρόγραμμα πρέπει να είναι δυναμικό μέσα στο χρόνο αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει και λάστιχο. 

Κάποιες γενικότερου χαρακτήρα τώρα προτάσεις αναφορικά με το πρόγραμμα.

Πρέπει να αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ Α και Β βαθμού αυτοδιοίκησης καθώς και ο ζωτικός χώρος δράσης του κάθε φορέα. Ο ρόλος του κάθε βαθμού νομίζουμε ότι είναι σαφώς διακριτός και βέβαια αλληλοσυμπληρούμενος. Ακούγονται όμως διάφορα παράπονα περί δικαιωμάτων προτίμησης.

 Σε αυτή την κατεύθυνση και για την πιο άρτια οργάνωση του προγράμματος θα βοηθούσε μια πλατιά διαβούλευση με τους φορείς και την κοινωνία. Μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός με σαφή στοχοθεσία για μια πιο εύρυθμή και αποτελεσματική ωρίμανση και υλοποίηση των έργων.

Ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα του προγράμματος λόγο πανδημίας ακρίβειας και της οικονομικής δυσπραγίας πολλών συμπολιτών μας. Άμβλυνσή των μεγάλων ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων που άλλωστε αποτελεί και ιδρυτικό σκοπό της Β βάθμιας αυτοδιοίκησης.

 Έργα πάντα γίνονταν γίνονται και θα γίνονται, το ζητούμενο είναι η προστιθέμενη αξία τους το κοινωνικό αποτύπωμα και η πράσινη ταυτότητα τους.
Επιστροφή στην Κορυφή