Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

Άρθρο του Β. Τσιτσιρίγκου - Οι Θέσεις μας για την Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια


 Aπό την επίσκεψη του Δημήτρη Αναγνωστάκη στην ΕΑΒ
Του Βασίλη Τσιτσιρίγκου –Οικονομολόγου  Γεν. Δ.ντή της Αναπτ. Εταιρείας ΟΑΣΕ ΑΕ
Υποψήφιος Περ. Σύμβουλος  στην Βοιωτία με την παράταξη Στερεά Υπεροχής  – Δημ. Αναγνωστάκης
 
Χωρίς περιστροφές η Απασχόληση στην Περιφέρεια και το Παραγόμενο Περιφερειακό προϊόν, εξαρτώνται από την δράση και την παραγωγική ικανότητα των Μικρών  Επιχειρήσεων και της Βιομηχανίας. Τα ισχυρά ατού ή καλύτερα τα πλεονεκτήματα της περιφέρειας Στερεάς είναι η ευχέρεια μετακίνησης των παραγωγικών συντελεστών (εργασία, κεφάλαιο, πρώτες ύλες κ.λπ.) και ο ισχυρός δευτερογενής τομέα (χιλιάδες Μικρές επιχειρήσεις και «ναυαρχίδες»  της Ελληνικής Βιομηχανίας). 
  
Τούτων δεδομένων οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις, το πρόγραμμα της παράταξης ΣΤΕΡΕΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ του Δημήτρη Αναγνωστάκη,  
το ΣΧΕΔΙΟ Παραγωγικής Οικονομικής Ανασυγκρότησης της Περιφέρειας βασίζεται στην άσκηση Βιομηχανικής και Βιοτεχνικής Πολιτικής, στην Καινοτομία, στην Έρευνα, στην Εξωστρέφεια, σε ισχυρές Δομές Στήριξης Επιχειρηματικότητας.
Με τον άξονα για την Επιχειρηματικότητα, επιχειρούμε την επανεκκίνηση της περιφερειακής οικονομίας και την διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις Επιχειρήσεις. Επιγραμματικά αναφέρουμε :

Οι δεσμεύσεις μας  για στήριξη της Επιχειρηματικότητας    

 1. Θα στηρίξουμε το Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙΠΑ) στο Σχηματάρι- Οινόφυτα, με συμμετοχή της Περιφέρειας στο Μετοχικό Κεφάλαιο του ΒΙΠΑ.  
 2. Μετατροπή της Πανελλήνιας έκθεσης της Λαμίας (ΠΕΛ) σε χώρο προβολής της παραγωγικής φυσιογνωμίας της Στερεάς. Θα το πετύχουμε με Εκπόνηση Σχεδίου Βιωσιμότητας της ΠΕΛ, με την συμμετοχή ΟΛΩΝ των Επιμελητηρίων και των ΒΙΠΕ, με την θεσμοθέτηση κλαδικών Εκθέσεων (Ναυτικό Σαλόνι Ιτέας, Φεστιβάλ Κτηνοτροφίας-Γεωργίας στο Βιοτεχνικό Πάρκο Ορχομενού, κ.λπ.). 
 3. Θα δημιουργήσουμε «Οικοσύστημα Συνεργασίας & Καινοτομίας-Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας-Ζώνη Καινοτομίας» στις εγκαταστάσεις της ΠΕΛ. Δημιουργία Δικτύου Μεντόρων Επιχειρηματικότητας με στελέχη των μεγάλων Επιχειρήσεων και συνεργασία των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (π.χ. τα ΑΕΙ, το Σύμπλεγμα Τεχνολογίας Τέχνης και Πολιτισμού Τεχνόπολη - Ευρίπου Χαλκίδας, και το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Έρευνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-ΑΣΕΕΠΣΕ). 
 4. Εγκατάσταση στην ΠΕΛ όλων των Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας (Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων, ΑΝΔΙΑ, Αναπτυξιακές Εταιρείες, ΑΜΚΕ Αγροδιατροφική Σύμπραξη κ.λπ.). 
 5. Ενθαρρύνουμε μέσω του νέου ΠΕΠ και του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης (ΕΠΑ) καινοτόμες πρωτοβουλίες όπως  :
  • Δημιουργία Δικτύων Επιχειρήσεων (Clusters) στους τομείς Αγροτοδιατροφή, Ιχθυηρά, Γαλακτοκομικά-Κρέας, Κτηνοτροφία-Μελισσοκομία, Κρασιά (οι Δρόμοι του Κρασιού στην Κεντρική Ελλάδα), Ελαιόλαδο (Οι Δρόμοι της Ελιάς), για να δημιουργηθούν οικονομίας κλίμακας και να τοποθετηθούν τα προϊόντα σε μεγαλύτερες  αγορές. 
  • Ενισχύουμε την Καινοτομία, (Π.χ. μέσω του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας») και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες με την συμμετοχή Πανεπιστημίων-Παραγωγών-Μεταποιητών, σε επιλεγμένους κλάδους της Παραγωγής & Οικονομίας (Κτηνοτροφία, Ελαιοπαραγωγή, Οίνοι-Αποστάγματα, κ.λ.π.) για τόνωση των συνεργασιών στον αγροτικό χώρο, και παραγωγή προϊόντων με προστιθέμενη αξία. 
  • Θα εξετάσουμε από κοινού με τα Επιμελητήρια-Αυτοδιοίκηση να διαμορφώσουμε χώρους εγκατάστασης επιχειρήσεων Νέων επιχειρηματιών, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ), όπως για παράδειγμα στις εγκαταστάσεις της παλιάς UNICOT (στον σταθμό της Λιβαδειάς-Επιχειρηματικό Πάρκο Ορχομενού). Τέτοια εγχειρήματα ενθαρρύνουν τους νέους για ανάληψη δράσης προς όφελος της Επιχειρηματικότητας και της Τοπικής Οικονομίας. 
  • Τέλος θα συνεργαστούμε με το Εθνικό Κέντρο Ανθρώπινου Δυναμικού για ειδίκευση του δυναμικού για να μπορεί να τοποθετείται με αξιώσεις στην αγορά εργασίας.

Τα Μέσα πολιτικής που διαθέτουμε   

 • Το ΠΕΠ Στερεάς 2014-2020, το νέο ΠΕΠ-ΕΣΠΑ 2021-2027, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, τo Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και άλλες Ευρωπαϊκές Πηγές. 
 • Τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο για Ενίσχυση της Βιομηχανίας. Ήδη οι επιδόσεις από τον πρώτο κύκλο ένταξης επενδυτικών σχεδίων της τάξης με επενδύσεις της τάξης των 150 εκ.€ (Βιομηχανία το 50% των επενδύσεων, Αγροδιατροφή 38%, Τουρισμός 7%, Υπηρεσίες 4%) είναι αρκετά ενθαρρυντικές. 
 • Το Νέο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης μέσω του οποίου θα προωθήσουμε Ειδικά Σχέδια στις Φθίνουσες Βιομηχανικά περιοχές με επανάχρηση κτιρίων και δραστηριοτήτων (π.χ. Αλιβέρι, Λαμία, Θήβα).

Επιστροφή στην Κορυφή